«Ripoll és la llavor del poble català i de la nostra nació»

«Ripoll és la llavor del poble català i de la nostra nació»

Eudald Carbonell i Roura, arqueòleg, excava en les bases de la nostra identitat

dni

Eudald Carbonell i Roura,
Arqueòleg
@eudaldcarbonell

La cultura representa la forma d’adaptació més important de la nostra espècie, Homo sapiens, al llarg de la seva evolució. Tots els pobles despleguen una forma cultural i una llengua que els caracteritza sobre un territori i així poden néixer les nacions. Alhora, es comparteixen una sèrie de caràcters comuns i universals com la ideologia, la religió, l’arquitectura, etc. Tota aquesta variabilitat forma el que s’anomena la humanitat universal.

Fa mil anys, Ripoll va ser llavor del poble català. La seva cultura pirenaica de muntanyes i valls, la seva arquitectura romànica compacta representada pel monestir, la seva parla i els papers escrits de l’Scriptorium representen el llegat que aplega les bases de la nostra nació.

Van ser el naixement d’una identitat petita, però, consistent en el temps. Ripoll és bressol i vol reivindicar- ho, no per xovinisme o esnobisme, sinó pel fet de ser constructor i protagonista del que ha estat una realitat històrica incontestable.

Catalunya camina amb pas ferm cap a nous escenaris. Els pobles evolucionen econòmicament, socialment i ideològicament cap a altres formes d’organització més complexes, o bé, desapareixen. Viuen somnis i somnien realitats futures. Aquestes les construeixen de manera que es fan conscients del que volen i necessiten. Ho decideixen per ells mateixos. És la llibertat organitzada en els espais naturals.

En aquest procés, la cultura és el tret específic que cohesiona i conforma les noves realitats. És interclassista i ha de ser un aparell utilitzat críticament per les noves
hegemonies, que esperem siguin més socials i responsables.

Ripoll, com conseqüència de tot el que hem dit, és l’indret adequat per ser Capital Catalana de la Cultura. La història ho recolza i la gent del nostre poble ho ha fet possible.